PERKÜTAN DİLATASYON TRAKEOSTOMİ SETLERİ (PDT)

Perkütan dilatasyon trakeostomi, yoğun bakımlarda dünya genelinde standart hale gelmiş bir yöntemdir.

Cerrahi trakeostomiye alternatif olarak yoğun bakım ünitelerinde, yatak başında daha az zaman harcayarak yapılabilir. Dilate edilmiş stoma kendiliğinden ve uzun vadede kapanır.

Tüm sonuçlar geleneksel cerrahi trakeostomiden çok daha üstündür.

Tüm PDT setleri bir dilatasyon seti ve opsiyonel olarak buna uygun bir trakeostomi kanülü içerir.

PDT set tip 1 ,Ciaglia dilatasyon tekniği için ; dilatasyon seti ve atravmatik yerleştirici.

Ciaglia tekniği, tek adımlı bir perkütan trakeostomi işlemidir.Kılavuz tel aracılığıyla, hidrofilik kaplamaya sahip olan konik şekilli bir dilatör ile tek adımlı giriş sağlayarak yapılmaktadır.

PDT set tip 2, Griggs dilatasyon tekniği için ; genişletme seti ve trakeal genişletici forseps

Griggs tekniği, trakeal dilatasyon forsepsi ile stoma genişletme işlemidir.

Dilatasyon setleri, tüm trakeostomi kanülleri kullanıma ideal olarak uyarlanmıştır.

PERKÜTAN DİLATASYON SETİ - TİP 1

PERKÜTAN DİLATASYON SETİ – TİP 1

 • Hidrofilik Kaplamalı Tek Adımlı Dilatör
 • Kılavuz Katater
 • Kısa Dilatör
 • J uçlu, Güvenlik Kilitli Kılavuz Tel
 • 14 G iğne
 • Bistüri
 • Şırınga
 • Gazlı Bez

PERKÜTAN DİLATASYON SET - TİP 2

PERKÜTAN DİLATASYON SETİ – TİP 2

 • Forseps (Kılavuz Tel Uyumlu)
 • J uçlu, Güvenlik Kilitli Kılavuz Tel
 • Kısa Dilatör
 • 14 G İğne
 • Bistüri
 • Şırınga
 • Gazlı Bez